melt to two variable columns


Question

I have the following variables in a data frame:

[1] "Type"  "I.alt" "idx06" "idx07" "idx08" "farve1" "farve2"

If I do:

dm <- melt(d, id=c("Type","I.alt"))

I get these variables:

"Type"   "I.alt"  "variable" "value"  

Where "idx06", "idx07", "idx08", "farve1", "farve2" are represented in "variable".

But what I really want is something like this:

"Type"   "I.alt"  "variable" "value" "variable2" "value2"

Where "farve1" and "farve2" are represented in variable2 and value2.

The reason I want to do this, is that I'd like something where the line color is green if the value is falling and red if rising. EDIT: Shane has shown how to reshape the data via two melts merged. But my strategy seams to be ill conceived from the beginning - WRONG in one word. See my comment to Shane's solution.

ggplot(dm, aes(x=variable,y=value,group=Type,col=variable2, label=Type,size=I.alt))+
geom_line()+
geom_text(data=subset(dm, variable=="idx08"),hjust=-0.2, size=2.5)+
theme_bw()+
scale_x_discrete(expand=c(0,1))+
opts(legend.position="none")

I assume I need to cast the molten frame - but I can't figure it out. The data:

d <- structure(list(Type = structure(c(8L, 21L, 23L, 20L, 6L, 14L, 
3L, 24L, 2L, 28L, 32L, 22L, 15L, 29L, 1L, 17L, 18L, 33L, 25L, 
13L, 30L, 11L, 26L, 9L, 12L, 4L, 5L, 27L, 16L, 19L, 10L, 31L, 
7L), .Label = c("Alvorligere vold", "Andre strafferetlige særlove", 
"Andre tyverier", "Bedrageri", "Brandstiftelse", "Butikstyverier m.v.", 
"Dokumentfalsk", "Færdselslovovertræd. i øvrigt", "Færdselsuheld med spiritus", 
"Falsk forklaring i øvrigt", "Forbr. mod off. myndighed m.v.", 
"Freds- og ærekrænkelser", "Hæleri", "Hærværk", "Indbrud i bank, forretn. m.v.", 
"Indbrud i fritidshuse, garager mv", "Indbrud i villaer, lejligheder mv", 
"Love vedr. forsvaret og lign.", "Love vedr. spil, bev., næring", 
"Lov om euforiserende stoffer", "Mangler ved køretøj", "Røveri", 
"Simpel vold", "Spiritus- og promillekørsel", "Trusler", "Tyv./brugstyv. af andet", 
"Tyv./brugstyv. af cykel", "Tyv./brugstyv. af indr. køretøj", 
"Tyv/brugstyv. af knallert", "Tyveri fra bil, båd m.v.", "Ulovlig omgang med hittegods", 
"Våbenloven", "Vold o.l. mod off. myndighed"), class = "factor"), 
I.alt = c(16137L, 9519L, 5930L, 5502L, 4887L, 3582L, 3101L, 
1738L, 1660L, 1649L, 1551L, 1412L, 1338L, 1164L, 1154L, 1057L, 
931L, 907L, 857L, 724L, 681L, 644L, 641L, 505L, 450L, 419L, 
405L, 328L, 324L, 324L, 320L, 281L, 262L), idx06 = c(1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), idx07 = c(0.972675591417568, 
0.766866371450899, 0.931743805516597, 0.813047711781889, 
0.88728323699422, 0.96420233463035, 0.855743544078362, 1.03710247349823, 
0.751470588235294, 0.90443686006826, 0.808403361344538, 0.902834008097166, 
0.718181818181818, 0.904555314533623, 1.02717391304348, 0.68957345971564, 
1.10324483775811, 0.93030303030303, 0.805309734513274, 0.843003412969283, 
0.74914089347079, 0.824786324786325, 1.04060913705584, 1.09150326797386, 
0.977941176470588, 0.892405063291139, 0.966666666666667, 
0.828125, 0.696, 0.813559322033898, 0.697841726618705, 0.88235294117647, 
0.62280701754386), idx08 = c(0.986612873647533, 0.712685595207085, 
0.840579710144927, 0.865628042843233, 0.93757225433526, 0.823346303501945, 
0.905609973285841, 1.03356890459364, 0.689705882352941, 0.909556313993174, 
0.798319327731092, 0.955465587044534, 0.714545454545455, 
0.620390455531453, 1.10869565217391, 0.815165876777251, 0.64306784660767, 
0.818181818181818, 0.722713864306785, 0.627986348122867, 
0.59106529209622, 0.927350427350427, 1.21319796954315, 1.20915032679739, 
1.33088235294118, 0.759493670886076, 1.40833333333333, 0.734375, 
0.896, 0.932203389830508, 0.60431654676259, 0.872549019607843, 
0.675438596491228), farve1 = c("green", "green", "green", 
"green", "green", "green", "green", "red", "green", "green", 
"green", "green", "green", "green", "red", "green", "red", 
"green", "green", "green", "green", "green", "red", "red", 
"green", "green", "green", "green", "green", "green", "green", 
"green", "green"), farve2 = c("red", "green", "green", "red", 
"red", "green", "red", "green", "green", "red", "green", 
"red", "green", "green", "red", "red", "green", "green", 
"green", "green", "green", "red", "red", "red", "red", "green", 
"red", "green", "red", "red", "green", "green", "red")), .Names = c("Type", 
"I.alt", "idx06", "idx07", "idx08", "farve1", "farve2"), class = "data.frame", row.names = c(NA, -33L))
1
24
4/29/2014 11:50:10 PM

Accepted Answer

This doesn't answer your question about cast, but you could certainly subset and do two melts, followed by a merge:

dm1 <- melt(d[,c("Type","I.alt","idx06","idx07","idx08")], id=c("Type","I.alt"))
dm2 <- melt(d[,c("Type","I.alt","farve1","farve2")], id=c("Type","I.alt"))
colnames(dm2) <- c("Type", "I.alt", "variable2", "value2")
dm <- merge(dm1, dm2)

Or, equivalently, do one melt (like you're currently doing) then subset the melted dataframe twice (idx <- variable %in% c("idx06","idx07","idx08") as one and !idx as the other) and merge that output.

Either way you get what you want:

> head(dm)
       Type I.alt variable  value variable2 value2
1 Alvorligere vold 1154  idx08 1.108696  farve1  red
2 Alvorligere vold 1154  idx08 1.108696  farve2  red
3 Alvorligere vold 1154  idx07 1.027174  farve1  red
4 Alvorligere vold 1154  idx07 1.027174  farve2  red
5 Alvorligere vold 1154  idx06 1.000000  farve1  red
6 Alvorligere vold 1154  idx06 1.000000  farve2  red
25
2/28/2014 2:51:02 AM

Licensed under: CC-BY-SA with attribution
Not affiliated with: Stack Overflow
Icon